Project Description

Od kilku lat Instytut Pamięci Narodowego w ramach swojej działalności edukacyjnej tworzy Przystanki Historia, Centra Historyczne oraz Izby Pamięci. Są to miejsca wyjątkowe, powiązane z historyczną lokalizacją, w których odbywają się liczne wystawy, prelekcje i spotkania. Obecnie funkcjonuje 29 Przystanków Historia, poniżej możecie Państwo znaleźć opisy kilku z nich:

  • Przystanek Historia Instytutu Pamięci Narodowej we Wrocławiu, Plac Solny 8/9, Wrocław

Przystanek Historia we Wrocławiu to miejsce spotkań amatorów historii współczesnej z całego regionu. Przy Placu Solnym odbywają się liczne spotkania z zaproszonymi gośćmi, które poświęcone są tematom historii Polski, geopolityki czy dydaktyki historii.

Przystanek Historia we Wrocławiu ma w swojej ofercie warsztaty dla nauczycieli i uczniów m.in. z wykorzystaniem gier planszowych oraz  kameralne pokazy filmów fabularnych i dokumentalnych.

  • Przystanek Historia w Warszawie, Centrum Edukacyjne IPN im. Janusza Kurtyki, ul. Marszałkowska 21/25 

Przystanek Historia  w Warszawie to miejsce otwarte dla wszystkich zainteresowanych historią najnowszą. Zorganizowane grupy dzieci i młodzieży mogą skorzystać z warsztatów edukacyjnych, a starsi m.in. z prelekcji, filmów czy debat. W najbliższym czasie Przystanek Historia w Warszawie zaprasza np. na cykl spotkań poświęcony postaciom Polaków, którzy mieli istotny wpływ na świat wynalazków i nauki, a których nazwiska nie są aż tak popularne. W pomieszczeniach znajduje się także biblioteka ze sporymi zbiorami, w której można się zapoznać z publikacjami IPN i innych wydawnictw oraz różnymi tytułami prasowymi.

Więcej informacji na: https://centrumedu.ipn.gov.pl/ph/aktualnosci

  • Przystanek Historia w Poznaniu, ul. Dąbrowskiego 29

Przystanek Historia w Poznaniu powstał w 2020 roku. Dla szkół organizowane są liczne lekcje oraz warsztaty, można skorzystać także z organizowanych rajdów oraz gier terenowych.

  • Przystanek Historia w Puszczy Kozienickiej

Przystanek Historia w Puszczy Kozienickiej mieści się w gajówce niedaleko wsi Augustów, powstał w wyniku współpracy między IPN a Związkiem Harcerstwa Rzeczypospolitej oraz Lasami Państwowymi Nadleśnictwo Kozienice.

W gajówce mieści się izba pamięci, w której prezentowana jest wystawa poświęcona działalności podziemia niepodległościowego w regionie radomskim oraz bohaterom II wojny światowej. W Puszczy Kozienickiej organizowane są liczne spotkania z uczniami szkół, uczestnikami rajdów rowerowych i pieszych. Cyklicznie odbywają się obozy historyczne oraz nocne pikniki historyczne. W gajówce działa także escape room.

Więcej informacji znajdziecie Państwo pod adresem: https://przystanekhistoria.pl/ Zachęcamy również do odwiedzania Przystanków Historia zlokalizowanych poza granicami Polski: https://edukacja.ipn.gov.pl/edu/program-polonijny/zagraniczne-przystanki