Project Description

Enigma to nazwa niemieckiej maszyny szyfrującej, która była w użytku jeszcze przed II wojną światową. Najwybitniejsi eksperci różnych specjalności z całego świata już pod koniec lat 20. XX wieku próbowali złamać szyfr, aż w końcu zadanie to powierzono trzem polskim matematykom: Marianowi Rejewskiemu, Jerzemu Różyckiemu i Henrykowi Zygalskiemu. Naukowcy wspierani przez francuskich szpiegów działających w Niemczech 1 września 1932 roku odszyfrowali pierwszą depeszę, otwierając w ten sposób drogę do przechwytywania tajnej niemieckiej korespondencji wojskowej. Enigma była stale udoskonalana i brak funduszy wymusił przekazanie maszyny do łamania szyfrów Anglikom, jednak wkład polskich naukowców był nie do przecenienia.

Współcześnie pamięć o wybitnych kryptologach utrwala i popularyzuje Centrum Szyfrów Enigma w Poznaniu. Nie jest to zwykłe muzeum – to instytucja, która pokazuje siłę ludzkiego umysłu oraz uczy wartości, takich jak praca zespołowa, odwaga i nieustępliwe dążenie do celu. Jest również współorganizatorem wielu przedsięwzięć o charakterze naukowym, kulturalnym i edukacyjnym.

Ekspozycja Centrum Szyfrów Enigma podzielona jest na trzy części: pierwsza ukazuje historię szyfrów od czasów najdawniejszych (w tym punkcie zwiedzania będziecie mogli zapoznać się z różnymi metodami szyfrowania i wykorzystać tę wiedzę w praktyce), druga poświęcona jest wielkiemu dokonaniu Mariana Rejewskiego, Jerzego Różyckiego i Henryka Zygalskiego, natomiast w trzeciej dowiecie się o metodach stosowanych przez kryptologów od lat powojennych do współczesności.

Uzupełnieniem wystawy jest mediateka, w której możecie bezpłatnie uzyskać dostęp do fotografii, filmów i dokumentów w formie cyfrowej, aby zgłębić tematykę związaną z Enigmą. A na najmłodszych czeka Strefa Szyfrów z licznymi grami i zabawami.

Jeżeli planujecie pobyt w Poznaniu, koniecznie uwzględnijcie wizytę w Centrum Szyfrów Enigma. Jest ono dostępne dla wszystkich, również dla osób z niepełnosprawnościami, a zespół obsługi klienta chętnie służy wsparciem. Na czas zwiedzania możecie wypożyczyć audioprzewodniki, dostępne w języku polskim, angielskim, niemieckim i rosyjskim – zachęcamy Was do pokazywania tego niezwykłego miejsca także swoim zagranicznym przyjaciołom.

Przed wizytą w Centrum Szyfrów Enigma zajrzyjcie na stronę: www.csenigma.pl.